Yardım > Satranç Nasıl Oynanır?

Satranç iki kişi ile satranç tahtası üzerinde oynanan bir oyundur. Satranç tahtası 8x8 64 adet ve bir açık bir koyu renk şeklinde sıralanmış karelerden oluşur. Satranç tahtası her oyuncunun sağına beyaz kare gelecek şekilde yerleştirilir. Her oyuncunun 16 adet taşı vardır. Bunlar,

1 adet şah
1 adet vezir
2 adet kale
2 adet fil
2 adet at
8 adet piyon

Sekiz dik sütuna dikey, sekiz yatay satıra yatay, köşeleri birbirine değen aynı renkte karelerin oluşturduğu hareket yönüne ise çapraz denir.

Her bir taşın ayrı hareket yönü vardır.

Şah: Bitişiğindeki karelere gidebilir.
Kale: Yatay ve dikey olarak ilerler.
Fil: Çapraz hareket eder ve oyun boyunca aynı renk karelerde kalır.
Vezir: Dikey, yatay ve çapraz hareket eder.
At: L şeklinde hareket eder. Taşların üzerinden atlayabilir.
Piyon: İleriye doğru tek kare hareket edebilir ancak başlangıç yerindeyken istenirse iki kare ilerleyebilir.

Oyunun amacı rakibin şahını almak yani mat etmektir.

Alınan taşın satranç tahtasının dışına çıkarılması ve yerine alan taşın konulmasına taş alma denir. Taş alma zorunlu değildir. At hariç hiçbir taş diğer taşların üzerinden atlayamaz.

Dikey olarak ilerleyen piyon çapraz olarak taş alabilir. Piyon son yatay sıraya ulaşırsa piyon olarak kalamaz, oyuncu piyonu şah hariç başka bir taşa yükseltir.

Şah ile kaleler arasındaki, şahın tek hamlesi olan hamleye rok yapmak denir. Rokun amacı şahı diğer taşların saldırısından korumaktır. Şahın bulunduğu ya da ilerleyeceği yönde rakip taşların tehditi bulunmuyorsa, oyuncu şah ya da kale ile daha önce hamle yapmamışsa rok yapılabilir. Şah kalelerden birine doğru iki kare ilerletilir, kale de şahın üzerinden atlatılarak bitişiğindeki kareye konur.

Şah mat edilince oyun sona erer. Şahı tehdit altında olan oyuncu şahın yerini değiştirmek, tehdit eden taşı almak ya da tehdidi yapan taş ile şah arasına kendi taşlarından birini getirmek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde oyun sona erer.